Neale Donald Walsch

nealedonaldwalsch

Neale Donald Walsch is een Amerikaanse schrijver van spirituele boeken wiens werk ook in het Nederlandse taalgebied succes kent. Het bekendst is hij van de reeks boeken Gesprekken met God.

Godsbeeld

De gesprekken met god zijn geformuleerd alsof God rechtstreeks met Walsch spreekt en pleit voor een moderne, persoonlijke en even rechtstreekse relatie met Hem/Haar. Zijn godsbeeld is erg verschillend van dat van het jodendom, het christendom of de islam. Het is God die onvoorwaardelijk liefheeft, geen gebiedende, straffende of wrekende God. Dat is volgens Walsch het beeld van de machthebbers, de beheersing-van-bovenaf-structuren, de georganiseerde religies die een moraal of een wet willen opleggen, en die willen dat de mensen aan hen gebonden blijven; voor hen werken, lijden, vechten, bommen leggen. Het is daarentegen een God die niets verlangt van de mensen: het kernhoofdstuk in het boek Wat God wil bestaat veelbetekenend uit vijf lege pagina’s. ‘Zelfs Hitler gaat naar de hemel’, provoceert hij ergens anders. De menselijke vrije wil is écht vrij, niet zomaar de mogelijkheid om ‘vrijwillig’ de geboden na te leven, op straffe van ‘eeuwige verdoemenis’.

Wat volgens Walsch God dan wel is, legt hij uit in de eerste boeken. God is ‘Alles’: De Schepper én het Geschapene; ‘Alles Wat Is’, én ‘Alles Wat Niet Is’. God is geen man of geen vrouw, of beide. Walsch’ visie toont sterke overeenkomsten met elementen uit de oude en nieuwe spiritualiteit en gnostiek waarin het ‘Wij Zijn Allen Eén’ wereldbeeld centraal staat. Hij formuleert ook liberale standpunten over ethische kwesties, een ‘authentieke’ moraal zonder angst of schuld, zonder gezag af te staan aan enig instituut of autoriteit. Volgens hem creëer je zélf je eigen realiteit zodat je de oorzaak van alles wat je overkomt niet buiten jezelf kunt vinden.

Bron: wikipedia

 


Her-innering 1

Vandaag denk ik dat God wil dat je weet: Dat je agenda voor vandaag neergeschreven is in je ziel. De enige vraag nu is of je erna wilt luisteren. Weet jij waarom je leeft? Om een stem te geven, beweging en lichaam aan God. Om de prachtigste versie van de… lees verder