In perspectief: de Syrische vluchtelingen

Hebben we eigenlijk wel een idee hoe groot de menselijke crisis is als het gaat om Syrische vluchtelingen? Syrië heeft ongeveer 22 miljoen inwoners. Meer dan vier miljoen zijn daarvan op de vlucht geslagen. Op de vlucht naar het buitenland. Binnen het land zelf zijn nog eens 7,6 miljoen mensen op drift geraakt. Bijna de helft van de Syrische bevolking is dus ontheemd geraakt. Een onvoorstelbaar aantal en de UN noemt deze crisis dan ook de grootste humane crisis ooit.

syrische vluchtelingOpvang in de regio

‘Opvang in de eigen regio’ is een veelgehoord geluid in Nederland. Daarom even de cijfers: ongeveer vier miljoen Syrische vluchtelingen zijn ook in de regio opgevangen. Turkije spant de kroon: om en nabij de twee miljoen vluchtelingen worden daar opgevangen. (Ter info: Turkije telt zelf zo’n 74 miljoen inwoners) In Libanon ligt het werkelijke aantal opgevangen vluchtelingen veel lager, maar in de praktijk komt het erop neer dat nu 1 op de 9 inwoners een Syrische vluchteling is. Daarnaast vangen Irak, Egypte en Jordanië nog een deel op. De druk is met andere woorden hoog. De burgeroorlog in Syrië duurt nu al vier jaar en is nog lang niet ten einde. Het aantal vluchtelingen zal dan ook alleen maar toenemen.

Opvang in Europa

Europa heeft tot nu toe zo’n 270.ooo vluchtelingen opgevangen. Dat is, verdeeld over al die Europese landen, niet bijster veel. Duitsland draagt het meeste bij, daar zijn de meeste Syrische vluchtelingen tot nog toe opgevangen. Nederland heeft vorig jaar ongeveer 10.000 Syrische vluchtelingen toegelaten. De jaren daarvoor, dus gedurende de eerste drie jaar van de burgeroorlog, waren dat er 270 per jaar. Nu mogen vluchtelingen die een vluchtelingenstatus hebben gekregen hun familie laten overkomen. Dat is bij wet zo geregeld. Dat klinkt alsof we moeten ‘vrezen’ voor misschien nog wel 40.000 Syrische vluchtelingen erbij, maar zo gemakkelijk gaat die gezinshereniging niet. Een gezinslid van een erkende vluchteling in Nederland moet zich melden bij een Nederlandse ambassade. Zit dat familielid in Libanon, dan is dat nog wel te doen. Echter, lang niet alle achtergebleven gezinsleden zijn naar de omringende landen gevlucht. Dat betekent dat ze door oorlogsgebied heen moeten reizen om bij een Nederlandse ambassade te komen, als dat al lukt. Daarnaast moet een berg aan bewijzen worden overhandigd: geboortebewijzen, trouwaktes, en wat al niet meer. Ook DNA-testen kunnen tot het te leveren bewijs gerekend worden.
Tel daar nog bij op dat met 7,6 miljoen mensen intern op drift geraakt, het de vraag is of men wel weet waar de achtergebleven gezinsleden zijn gebleven. Oftewel: aanvragen zijn er genoeg, toekenning om gezinsleden over te laten komen veel minder.

Oplossingen

Tja, dat is een mooi woord. Het antwoord is natuurlijk vrij simpel: vrede. De uitvoering daarvan is helemaal niet simpel. Het zal brede internationale wil en inzet kosten. Vooral aan de wil lijkt het te ontbreken. Publieke druk zou enorm helpen, maar Syrië schijnt mensen niet echt te raken. Misschien omdat het om moslims gaat, misschien omdat men denkt dat een burgeroorlog een kwestie van ‘eigen schuld, dikke bult’ is, misschien simpelweg omdat het een ver-van-mijn-bed-show is. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat mensen in erbarmelijke omstandigheden moeten leven en dat het woord ‘mensen’ betekent dat dit ook voor heel veel kinderen geldt. Zeker zij hebben nergens om gevraagd.

Open hart

Voor mij, als sjamanka, staat deze enorme crisis niet buiten mijzelf. Verbonden met al, is ook verbonden met het lot van deze vluchtelingen. Op mijn manier probeer ik dan ook te werken aan een wereld waarbij voorkomen wordt dat zulke drama’s nog ontstaan. Dat is mijn steentje. In de nabije toekomst hoop ik voor vluchtelingenwerk iets te kunnen betekenen. Wat zou jij kunnen en willen doen, als je je hart even open stelt en vrij maakt van angsten en verontwaardiging m.b.t. dingen die in Nederland gebeuren?

Ter inspiratie: klik hier voor een interessant krantenartikel

© Snowhawk/Snowhawkscall.nl

Bronnen:

  • De volkskrant
  • Amnesty International
  • Nu.nl

 

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.